การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


รายละเอียดในการสัมมนา


1) ระบบบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


2) ภาระภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


3) สิทธิประโยชน์ภาษีใหม่และข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


    3.1) รายได้ที่ได้รับการยกเว้น (BOI) และรายได้ที่ไม่รับการยกเว้น (NON BOI)


             - การจำหน่ายสินค้าทดลองผลิต สินค้าตัวอย่าง


             - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก ของเสียสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน


             - จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ที่หมดสภาพการใช้งานหรือล้าสมัย


    3.2) รายจ่ายของ BOI และ NON BOI


             - เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากการส่งออกเพิ่มขึ้น


             - รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้


             - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม ฯลฯ


4) การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าว


    ก่อนหมดอายุการส่งเสริมการลงทุนจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง


5) การคำนวณผลขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี ของกิจการ BOI และ NON BOI


6) หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0%


7) การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ NON BOI


              - เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้ง BOI และ NON BOI


              - กระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการพร้อมแนวทางการเฉลี่ยรายได้ 


                และค่าใช้จ่ายให้กับ BOI และ NON BOI


              - การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ที่เสีย VAT และ NON VAT


8) การคำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ของ BOI

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 83
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม อาวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี
(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมอวานีเอเทรี่ยม ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 84
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 85
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top