หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

-


ความสำคัญ

            งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อย หากเกิดความผิดพลาดขึ้น

วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

ให้ถูกต้องและไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก 

            หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย

 1. การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)

 2. การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Sources)

 3. การตรวจสอบสถานะภาพของผู้ขายเพื่อความมั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่ ต้องการ

 4. การทําสัญญาซื้อขาย และข้อควรระวัง

 5. ทําความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2010)

     เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อ

               - RULES OF ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT

                  EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP

                - RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT

                   FAS FOB CPT CIP

 6. แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นทุนในการซื้อสินค้า

               - วงเงิน Letter of Credit Trust Receipt (T/R)

               - วิธีการพิจารณาระยะเวลา และวงเงินที่เหมาะสม

               - Shipping Guarantee (S/G)

 7. การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า (Method of Payment)

               - Letter of Credit

               - Bill for Collection

               - Clean Collection

               - D/P=Document  Against Payment

               - D/A= Document  Against  Acceptance

               - Open Account (O/A)

               - Advanced of Payment

 8. การทําประกันภัย

               - การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย

               - การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim

               - การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปก

 9. พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

               - สิทธิประโยชน์ ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA

               - การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping

10. ถาม-ตอบ

วิทยากร


อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 ประสบการณ์ :

ผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 17
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม อาวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี
(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมอวานีเอเทรี่ยม ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 18
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม อาวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี
(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมอวานีเอเทรี่ยม ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 19
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top