โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)

  • ลงทางด่วนสุขุมวิท เพลินจิตฝี่งเหนือ เลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิท
  • สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา ทางออกที่ 1
  • โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 5

 กำหนดการสัมมนา

ฟอร์มใบสมัคร
การชำระเงินค่าสัมนา
แจ้งชำระเงิน
ติดต่อเรา
Scroll to Top