โรงแรม เอเซีย (ราชเทวี)

หมายเหตุ

1. BTS สถานีราชเทวี

2. รถประจำทางที่ผ่านด้านหน้าโรงแรม สาย 34,16,50,54,36 และ 159

    รถปรับอากาศ สาย 79,163,542 และ 547

3. รถประจำทางที่ผ่านด้านถนนเพชรบุรี สาย 2,60,23 และ 99

4. โรงแรมเอเชีย โทร. 02-215-0808

 กำหนดการสัมมนา

ฟอร์มใบสมัคร
การชำระเงินค่าสัมนา
แจ้งชำระเงิน
ติดต่อเรา
Scroll to Top