โรงแรม เจปาร์ค (ชลบุรี)

J. Park Hotel (Chonburi)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง ถนนศุขประยูร

สี่แยกบายพาสชลบุรี-พนัสนิค

** 4 กิโลเมตรจาก อมตะนคร **

** 40 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ **

Tel : (038)448-111

 กำหนดการสัมมนา

ฟอร์มใบสมัคร
การชำระเงินค่าสัมนา
แจ้งชำระเงิน
ติดต่อเรา
Scroll to Top