โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ (อยุธยา)

ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ (035) 244-333

*มาจาก เจดีย์วัดสามปลิ้ม ชิดซ้ายลอดใต้ สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

*มาจาก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้ข้ามสะพานปรีดี-ธำรง

 กำหนดการสัมมนา

ฟอร์มใบสมัคร
การชำระเงินค่าสัมนา
แจ้งชำระเงิน
ติดต่อเรา
Scroll to Top